Wat is dengue?

Dengue of knokkelkoorts is de snelst verspreidende door muggen overgebrachte virusziekte ter wereld.9 Jaarlijks worden ongeveer 400 miljoen mensen besmet met dengue. De muggen die het denguevirus overdragen leven vooral in tropische en subtropische gebieden, waardoor meer dan 125 landen gevaar lopen voor dengue. De muggen leven zowel op het platteland als in de stad en kunnen zowel overdag als ‘s nachts prikken. Bijgevolg lopen alle reizigers die endemische gebieden bezoeken, zoals Azië, Afrika, de Caraïben, Latijns- en Zuid-Amerika, een risico.1

Door de opwarming van de aarde, verstedelijking en vliegreizen neemt de verspreiding van de mug en dus het dengue virus wereldwijd toe.De WHO rapporteerde in 2019 een achtvoudige toename van het aantal dengue gevallen sinds 2000.1

Er bestaan verschillende types (4 serotypes) van het virus en elk type kan dengue veroorzaken met gezondheidscomplicaties op korte en soms lange termijn. U kunt uw risico op dengue verkleinen door door vaccinatie en muggenwerende handelingen.1

Het verloop van dengue kan variëren van een asymptomatische infectie (meederheid van de gevallen) of een griepachtige ziekte (1 op 4 gevallen) tot ernstige dengue die levensbedreigende complicaties met zich meebrengt. Bij symptomatische dengue kunnen symptomen zoals koorts,hoofdpijn, gewricht-en spierpijn, huiduitslag, misselijkheid en braken optreden en dit enkele dagen tot maximum 2 weken na de muggenbeet.1,2

Ongeveer 1 op de 20 mensen die symptomatische dengue hebben, ontwikkelt verder symptomen die ernstig en mogelijk levensbedreigend zijn. Dit wordt ernstige dengue genoemd.2,4

Een dengue infectie bij reizigers is zelfbeperkend en beïnvloedt sterk de reisplannen. Studies rapporteren ziekenhuisopnames in tot 40% van de met dengue besmette symptomatische reizigers.3,4

5 belangrijke feiten over dengue

globe
Dengue feit 1

Het risico van dengue is nu aanwezig in meer dan 125 landen wereldwijd.1

Patient Ben
Dengue feit 2

Het risico van besmetting met dengue bestaat overal waar dengue-dragende muggen actief zijn. Infecties zijn bevestigd bij Europese reizigers die terugkeerden uit Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, Afrika, Azië, Oceanië en uit Europa zelf.10

Increase
Dengue feit 3

De meeste mensen die dengue gehad hebben, weten het niet. Een tweede dengue-infectie verhoogt het risico op ernstige ziekte.1,4

Mozzie
Dengue feit 4

In Europa is dengue na malaria de ziekte met de meeste ziekenhuisopnames na terugkeer uit het buitenland.11

Mozzie Spray
Dengue feit 5

Reizigers naar risicolanden kunnen maatregelen nemen om zich tegen dengue te beschermen, dit door vaccinatie en muggenwerende handelingen.1,4

Dengue reizigers getuigenissen

Jonge reiziger
Beroepsreiziger

Referenties

 1. Wereldgezondheidsorganisatie. Factsheets over dengue en de ernstige vorm van dengue. Beschikbaar op: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue (geraadpleegd op 30 januari 2023)
 2. https://www.cdc.gov/dengue/symptoms/index.html (geraadpleegd op 6 februari 2023)
 3. Rivera A et al., Travel-Associated and Locally Acquired Dengue Cases — United States, 2010–2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:149–154.
 4. Halstead S, Wilder-Smith A. Severe dengue in travellers: pathogenesis, risk and clinical management. J Travel Med. 2019 Oct 14;26(7):taz062.
 5. Murray NE, Quam MB, Wilder-Smith A. Epidemiology of dengue: past, present and future prospects. Clin Epidemiol. 2013 Aug 20;5:299-309.
 6. Tiga DC. et al., Persistent Symptoms of Dengue: Estimates of the Incremental Disease and Economic Burden in Mexico. Am J Trop Med Hyg. 2016 May 4;94(5):1085-1089.
 7. https://www.cdc.gov/dengue/healthcare-providers/diagnosis.html (geraadpleegd op 30 januari 2023)
 8. Chong et al,. Diagnostic accuracy and utility of three dengue diagnostic tests for the diagnosis of acute dengue infection in Malaysia. BMC Infect Dis 20, 210 (2020).
 9. Yang X, Quam MBM, Zhang T, Sang S. Global burden for dengue and the evolving pattern in the past 30 years. J Travel Med. 2021 Dec 29;28(8):taab146.
 10. Gossner CM. et al., Dengue virus infections among European travellers, 2015 to 2019. Euro Surveill. 2022 Jan;27(2):2001937.
 11. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/234198/Dengue-in-the-WHO-European-Region.pdf (geraadpleegd op 6 februari 2023)
 12. https://www.cdc.gov/ncezid/dvbd/media/avoid-dengue.html (geraadpleegd op 6 februari 2023)
 13. https://www.fitfortravel.nhs.uk/advice/malaria/mosquito-bite-avoidance (geraadpleegd op 6 februari 2023)
 14. Leta S et al., Global risk mapping for major diseases transmitted by Aedes aegypti and Aedes albopictus. Int J Infect Dis. 2018 Feb;67:25-35.